Reference

Investor: Lesy České republiky s.p., oblastní správa toků Plzeň

1.) Kudibal – povodňová škoda
pročištění od nánosu
doba realizace 8/2002

2.) Mítovský potok – povodňová škoda
pročištění od nánosu u lomu Mítov
doba realizace 8/2002

3.) Borovenský potok – povodňová škoda
pročištění od nánosu u mostu Hořehledy
doba realizace 8,9/2002

4.) Borovenský potok – povodňová škoda
pročištění od nánosu nad přehrážkou SO 2, k.ú. Hořehledy
doba realizace 9/2002

5.) Čižický potok – povodňová škoda
pročištění od nánosu, obec Čižice
doba realizace 10-12/2002

6.) Mítovský potok – povodňová škoda
pročištění od nánosu pomístně Mítov – Drahota
doba realizace 12/2002

7.) Starosedelský potok – údržba
doba realizace 7/2003

8.) Telecí potok – údržba
doba realizace 7/2003

9.) Božídarský potok – odstranění povodňových škod
doba realizace 8/2003
10.) Bílý potok – odstranění nánosu
doba realizace 10/2003

11.) PBP Úslavy v km 35,25 – odstranění nánosu Kamensko
doba realizace 3,4/2004

12.) Borovenský potok – oprava stupňů
doba realizace 8,9,10/2004

13.) Radčický potok – překážka v toku
doba realizace 11/2004

14.) Borovenský potok – přehrážka SO2
doba realizace: 8/2005

15.) Pročištění toku Hýskovského potoka
doba realizace: 8/2005

16.) Pročištění toku Radčického potoka
doba realizace: 9/2005

17.) Hýskovský potok – stupeň – oprava
doba realizace: 9,10/2005-12-31

18.) Pročištění toku Čižického potoka
doba realizace: 11/2005

19.) Stroupinský potok
pročištění od nánosu
doba realizace 4/2006

20.) Kudibal – PŠ
pročištění od nánosu
doba realizace 5/2006

21.) PP Berounky
odstranění nánosu
doba realizace 6/2006

22.) Borovenský potok SO 2
údržba DM
doba realizace 7/2006

23.) Údržba Lašovického potoka
doba realizace 9-12/2006

24.) Retenční nádrž Hamr
doba realizace 10-12/2006

25.) Potok u Studánek
doba realizace 11/2006

26.) Rybníček “Na zámečku”
doba realizace 7-10/2006

27.) Sklářský potok
doba realizace 3/2007

28.) Radnický potok
doba realizace 4/2007

29.) Strž “Věncův Luh”
doba realizace 5-6/2007

30.) Strž č.17 Pustověty
doba realizace 6-7/2007

31.) Čepinský potok
doba realizace 6-7/2007

Investor: Český rybářský svaz MO Rokycany

1.) Oprava hráze rybníka “Horní Holubí kout” a jeho částečné pročištění
doba realizace 1, 2, 3/2004

Investor: Obec Terešov

1.) Oprava mostu v Terešovské huti
doba realizace 3,4,5/2004

Investor: DSO Horní Berounka
povodí Klabavy

1.) Cyklostezka: Plzeň – Rokycany – Strašice , úsek: Dobřív – Strašice
doba realizace 11,12/2003

2.) Cyklostezka č. 3
doba realizace 7,8,9/2005

Investor: Dvůr Lnáře

1.) Subdodavatelské práce na akci: “Oprava rybníka Podhajský v k.ú. Lnáře”
doba realizace 4,5/2004

Investor: Obec Dobřív

1.) Vodovodní řad a kanalizace – lokalita Pavlovsko

doba realizace: 5, 6, 7/2004

2.) Vodovodní řad – lokalita Nad Pokrokem

3.) Vodovodní řad – lokalita Pod Kolářem

4.) Vodovodní řad – lokalita Za Brojem
doba realizace 3,4/2005

5.) Vodovodní řad a kanalizace – lokalita Na Pořičinách
doba realizace: 4,5,6/2005

6.) Oprava objektu – Kamenný most Švédský
doba realizace: 10,11/2005

7.) Realizace části kanalizace – Obec Pavlovsko
doba realizace: 12/2005

8.) Plynovod za Brojem – obec Dobřív
doba realizace: 11/2005

9.) Oprava cyklostezek po povodních v úsecích Dobřív – Hrádek, Dobřív – Strašice
doba realizace 9/2006-5/2007

Investor: Obec Kařez

1.) Pročištění toku Zbirožského potoka
doba realizace: 8, 9/2004

2.) Pročištění požární nádrže v obci Kařez
doba realizace: 10/2005 – 3/2006

Investor: Sdružení vlastníků

1.) Vodovodní řad – lokalita Mirošov
doba realizace: 11,12/2004

Investor: Lesy České republiky s.p.
lesní správa Stříbro

1.) Odvodnění lesní půdy – “Silniční domky”
doba realizace: 3,4,5/2005

2.) Oprava lesní cesty “Nová Pytlovská”
doba realizace: 6/2005

3.) Odvodnění lesní půdy – Slavice
doba realizace: 11,12/2005

4.) Odvodnění lesního pozemku Pytlov
doba realizace 10,11/2007

Investor: Povodí Vltavy s.p.
závod Berounka

1.) Oprava břehových nátrží na toku “Borecký potok”
doba realizace: 2,3/2005

2.) Drobné úpravy na toku Klabava
doba realizace: 2,3/2005

Investor: Vojenské lesy a statky ČR s.p.
divize Hořovice

1.) Příkopy na cestě “Karlovka”
doba realizace: 7,8/2004

2.) Vytvoření záchytného valu – lokalita “Velcí”
doba realizace: 9,10/2004

3.) Asanace vojenského tábora “Octárna”
doba realizace: 1,2/2005

4.) Potěžební úpravy po harvestorové technologii
doba realizace: průběžně po celý rok 2005

5.) Odvodňování lesní půdy
doba realizace: průběžně po celý rok 2005

6.) Pročištění přítokové stoky do Cihelského rybníka
doba realizace: 4/2005

7.) Pročištění požární nádrže u VJ Kolvín
doba realizace: 7/2005

8.) Pročištění jímání Valdek
doba realizace: 6/2005

Investor: Obec Litohlavy

1.) Povodňová škoda – nádrž Litohlavy
doba realizace 9/2006-4/2007

Investor: Lesy ČR – Lesní správa Plasy

1.) Oprava LS Houpavá
doba realizace 7-10/2007

2.) SV Heroldova rokle
doba realizace 7-10/2007

Investor: Obec Nevid

1.) Výstavba fotbalového hřiště
doba realizace 2-9/2007