O nás

Firma byla založena v roce 1996.

Z počátku se zabývala pouze zemními a výkopovými pracemi. Dále pak rozšířila svoji činnost na firmu stavební.

Z hlediska odběratelů dodáváme stavební díla převážně pro obecní a městské úřady, lesní správy a správy toků.

Od počátku se snažíme činit maximum pro ochranu životního prostředí.

Z tohoto důvodu používáme jako provozní náplně v našich strojích plně syntetický,

biologicky odbouratelný olej Hydros 32 českého výrobce Biony Jersín.

Náš program zahrnuje:

Vodohospodářské stavby

* výstavba malých vodních nádrží
* výstavba a opravy hrází
* údržba a čištění vodních nádrží
* protierozní a protipovodňové opatření
* hrazení bystřin
* břehová zpevnění
* revitalizace vodních toků

Zemní práce

* práce ve svazích, mokřinách a težko přístupných terénech
* úpravy a čištění vodních toků
* odvodnění – propustě, příkopy, trativody, jímky
* terénní úpravy

Stavební práce

* výstavba a opravy opěrných zdí
* výstavba odvodňovacích zařízení
* sanace sesuvů a opěrných zdí
* drátokamené koše
* inženýrské sítě
* lesní a místní komunikace
* kompletní základy rodinných domů